Navigácia

Exkurzia do Národnej rady Slovenskej republiky

 

Dňa 8.12.2015 študenti spoločenskovedného seminára z tretieho ročníka navštívili Národnú radu Slovenskej republiky. Sprostredkovateľom tejto exkurzie bol Ing. Martin Lidaj, zástupca primátora mesta Senica, ktorý sa jej spolu so študentami aj osobne zúčastnil.

Exkurzia sa začala drobným meškaním, ktoré bolo spôsobené doma zabudnutým občianskym preukazom jedného zo študentov. Ponaučení touto situáciou (občiansky preukaz treba nosiť vždy pri sebe) sme sa vydali na cestu do nášho hlavného mesta. Po príchode do budovy parlamentu prebehla povinná bezpečnostná prehliadka všetkých návštevníkov a uvítanie naším sprievodcom Tomášom Kučerom, asistentom poslankyne NR SR. V úvode sme si vypočuli krátky prierez históriou a tradíciou slovenského parlamentu v Sieni J. M. Hurbana. Ďalej sme sa presunuli do rokovacej sály, kde prebiehalo zasadnutie poslancov NR SR. Mali sme tak možnosť vidieť nielen priestory, v ktorých prebieha rokovanie či hlasovanie o návrhu zákonov, ale aj poslancov pri ich práci. Neskôr sme v osobitnej sále mali možnosť debatovať s p. Kučerom a p. Lidajom o dôležitosti aktívneho občianstva a angažovanosti mladých vzdelaných ľudí vo verejnom živote.

                 

fotogaléria: http://sengym.sk/fotogaleria_navsteva_nr_sr_december_2015.html

 

Olympiáda ľudských práv 2015

V školskom roku 2014/2015 sa študenti nášho gymnázia opäť zúčastnili ľudskoprávnej súťaže Olympiáda ľudských práv. Po získaní postupu v krajskom kole v Hlohovci sa Andrej Londák prebojoval do celoslovenského kola, ktoré sa tento krát konalo v Modre. Hoci sa nestal víťazom, odniesol si cenné skúsenosti a zážitky z diskusií počas konania celoslovenského kola.

     

 

Olympiáda ľudských práv 2012

 

Aj v šk. roku 2011/2012 sa naša škola zapojila do súťaže Olympiáda ľudských práv. Reprezentoval nás Filip Jurovatý, ktorý sa po zisku 7. miesta v krajskom kole dostal do celoslovenského kola v Liptovskom Jáne.

 

Ekonomicko-manažérska olympiáda 2012

                    

Študenti tretieho ročníka a septimy sa v šk. roku 2011/12 zúčastnili Ekonomicko-manažérskej olympiády, ktorú každoročne organizuje zlínska Univerzita Tomáše Bati. Hoci bola účasť na tejto olympiáde pre našu školu premiérou, nezostalo len pri školskom predkole. Lucia Poláková sa svojimi znalosťami a schopnosťami prebojovala do finále a vďaka výbornému umiestneniu si v ňom zabezpečila predčasné prijatie na štúdium na Fakulte managementu a ekonomiky Univerzity T. Baťu, ktorá olympiádu organizuje.

 

Olympiáda ľudských práv 2011

 

Študenti našej školy sú úspešní v mnohých súťažiach. Výnimkou nie je ani Olympiáda ľudských práv. V 13. ročníku to dokázala Janka Turanská, ktorá sa vďaka 6. miestu v krajskom kole posunula do finálových bojov. Tie sa odohrali, ako každý rok, v Liptovskom Jáne. Janka sa síce neumiestnila na prvých priečkach v súťaži, no jej esej bola vo svojej kategórii vyhodnotená ako najlepšia a Janka si tak mohla vychutnať svoju výhru v podobe celodennej návštevy kancelárie OSN vo Viedni.

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica
    Dlhá 1037/12, 90540 Senica
  • 034/6941318

Fotogaléria