Navigácia

Sobota 20. 9. 2014

Oznam

Novinky

 •  Rodičovské združenie a riaditeľstvo Gymnázia Ladislava  Novomeského, Dlhá 1037/12, 905 40 Senica

   

  P o z v á n k a    n a      r o d i č o v s k é     z d r u ž e n i e

       Rodičovské združenie pri Gymnáziu v Senici a riaditeľstvo Gymnázia Ladislava  Novomeského v Senici Vás pozývajú na  plenárnu a triednu  schôdzu rodičovského združenia, ktorá sa bude konať dňa  24.9.2014 (v stredu) o  15.00 hod. v jednotlivých triedach gymnázia. Individuálne pohovory s jednotlivými vyučujúcimi sú od 14.30 hod.

 • Zmena čísla účtu na stravovanie od septembra 2014

  Oznamujeme všetkým stravníkom zariadenia,že od 1. júla 2014 je zmena 
  čísla účtu na stravovanie.
  Platby na nový školský rok treba posielať na číslo účtu:
                 7000496052/8180
                 IBAN SK9481800000007000496052 ... 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica
  Dlhá 1037/12, 90540 Senica
 • 034/6941318

Fotogaléria