Navigácia

Utorok 1. 12. 2015

Oznam

Novinky

 • Rodičovské združenie a riaditeľstvo Gymnázia Ladislava  Novomeského Senica

                      P o z v á n k a  n a  r o d i č o v s k é  z r u ž e n i e

   

       Rodičovské združenie pri Gymnáziu v Senici a riaditeľstvo Gymnázia Ladislava  Novomeského v Senici Vás pozývajú na triednu a výborovú schôdzu rodičovského združenia, ktorá sa bude konať dňa  26.11.2015 (vo štvrtok) o  16.30 hod.v  triedach gymnázia. Individuálne pohovory s jednotlivými vyučujúcimi sú od 15.00 hod. 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica
  Dlhá 1037/12, 90540 Senica
 • 034/6941318

Fotogaléria